Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

Tämä on Luontaishoitola Elämänkosketar yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.3.2022.

Yritykselläni on asiakasrekisteri. Asiakkaan antamia henkilötietoja (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) säilytetään Vello -ajanvarausjärjestelmässä sekä laskutusasiakkaiden tietoja laskutusjärjestelmässä.

Asiakkaalla on oikeus nähdä tietonsa, oikaista virheelliset tiedot ja pyytää tietojensa poistamista. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden ylläpitäminen, markkinointi ja laskutus.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, vain jos se on tarpeen saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Asiakastietoja säilytetään aktiivisen asiakkuussuhteen ajan mm. varattujen hoitojen puitteissa. Jos viimeisimmästä hoitokerrasta on kulunut 1 vuotta, tiedot anonymisoidaan. Asiakastietojen hävittämisestä huolehditaan asianmukaisesti.

Tietojen käsittelystä, säilyttämisestä, hävittämisestä ja rekisterin ylläpidosta vastaa Luontaishoitola Elämänkosketar, y-tunnus: 3273052-6, Marjo Sundvall, Hyrsyläntie 128, 09430 Saukkola (Lohja), Puh. 040-5903426, luontaishoitola@elamankosketar.fi.